Disclaimer

Traveleers besteedt voortdurend zorg aan de samenstelling en het onderhoud van deze website. Hoewel we zo zorgvuldig mogelijk zijn bij het samenstellen van de inhoud en de inrichting van onze site kan het zijn dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Alle informatie op deze site is daarom onder voorbehoud van type- en drukfouten.

Mocht de op deze site gepubliceerde informatie onjuistheden/onvolledigheden bevatten, dan kan Traveleers niet aansprakelijk worden gesteld voor hieruit voortvloeiende (directe dan wel indirecte) schade. Dit geldt eveneens voor schade (mede) veroorzaakt door het op elektronische wijze aanbieden en verzenden van gegevens en/of door technische storingen. De reis- en vluchtinformatie op deze site kan zonder enige kennisgeving met onmiddellijke ingang worden gewijzigd. Aan de op deze site geboden informatie en/of diensten kunnen door de gebruiker geen rechten worden ontleend, en worden geheel voor eigen risico gebruikt.