Zoeken
  • Traveleers

Traveleers draagt bij aan realiseren Werelddoelen

In 2015 stelden 193 wereldleiders van de Verenigde Naties Sustainable Development Goals (SDG’s): de ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelen’ of ook wel ‘Werelddoelen’ op. Deze 17 Werelddoelen moeten ervoor zorgen dat de wereld in 2030 een eerlijke, gezonde en veilige plek is om te leven. Voor iedereen. De plannen zijn groots: voor 2030 moet er een einde komen aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Om dat te bereiken is een goede samenwerking noodzakelijk, tussen bedrijven, NGO’s, overheden, universiteiten, scholen en u!

Toerisme als kracht ten goede Traveleers is ontstaan vanuit het geloof dat reizen de kracht heeft om onze wereld te verbeteren. We dragen daarom actief bij aan het realiseren van de Werelddoelen. Traveleers wil de lokale bevolking mee laten profiteren van reizen. Dat betekent dat we reizigers laten kennismaken met lokale gemeenschappen door middel van unieke vrijwilligerswerkervaringen. Zo leren reizigers een andere cultuur begrijpen en wordt iedereen die bij de reis betrokken is er beter van, met behoud van de authentieke cultuur en natuur. Hiernaast werkt Traveleers tijdens haar rondreizen altijd met lokale gidsen en zoveel mogelijk lokaal gerunde hotels, zodat de lokale economie en gemeenschap ook werkelijk van de uitgaven van de reiziger profiteert. Het Werelddoel ‘in actie komen tegen klimaatverandering’ is voor Traveleers eveneens van groot belang. Reizen per vliegtuig creëert wereldwijd welvaart, maar brengt ook CO2-uitstoot met zich mee. We compenseren daarom de CO2 -uitstoot van al onze reizen, inclusief internationale vluchten, door te investeren in duurzame klimaatprojecten. Naast het feit dat uw CO2-uitstoot tot nul wordt gereduceerd worden er mogelijkheden geschept voor de lokale bevolking. Zij krijgen kansen voor schone energie, persoonlijke ontwikkeling en werkgelegenheid. Toerisme heeft wereldwijd enorm veel invloed en kan echt voor positieve verandering zorgen. Daarom is het heel belangrijk dat we onze sector op een duurzame manier blijven ontwikkelen.

Aan welke Werelddoelen werkt Traveleers? Naast onze eerder benoemde duurzame initiatieven, begint elke reis van Traveleers met een vrijwilligerswerkervaring. Deze worden samen met lokale gemeenschappen of natuurorganisaties gecreëerd. Zo weten we zeker dat het project een positieve bijdrage levert. Traveleers focust zich - samen met u - op de volgende werelddoelen: 1. Geen armoede “While poverty persists, there is no true freedom.” zei Nelson Mandela ooit. Nummer 1 van de Werelddoelen wil ervoor zorgen dat er in 2030 nergens op de wereld mensen in extreme armoede leven. Door vrouwen in Nepal te helpen aan een eigen inkomen, bestrijden we bestaande en toekomstige armoede. 4. Goed onderwijs Het vierde werelddoel is dat iedereen op de wereld in 2030 toegang heeft tot goed onderwijs. Door het opknappen van scholen, Engelse les aan te bieden aan de docenten en het onderwerp mensenhandel bespreekbaar te maken op scholen in Nepal kunnen we langzaam verbetering brengen aan het onderwijs.


5. Gender gelijkheid Het vijfde werelddoel is gender gelijkheid en ervoor te zorgen dat alle vrouwen en meisjes de rechten krijgen die zij verdienen. Dit is het hoofddoel van onze Vrouwen Empowerment projecten in Nepal. Een eigen inkomen staat gelijk aan meer zelfstandigheid van de Nepalese vrouw. Hierdoor, en door educatie te brengen, komen we samen een stapje dichter bij gender gelijkheid. 8. Een goede baan en economische groei Het achtste werelddoel is om inclusieve en duurzame economische groei te stimuleren, die vol en productief is en een degelijke baan voor iedereen genereert. Door het kassensysteem kunnen vrouwen het hele jaar door verschillende groentes verbouwen. Dit verkopen ze op de lokale markt en soms wordt het ook geëxporteerd naar andere dorpen en steden. We helpen hiermee bij het opbouwen van levensonderhoud, banen en het genereren van inkomen. 10. Ongelijkheden verminderen Het tiende werelddoel is om ongelijkheid in en onder landen te verminderen. We verminderen niet alleen ongelijkheden tussen man en vrouw zoals eerder uitgelegd, maar ook tussen arme en rijkere dorpen. Onze projecten in Nepal vinden namelijk plaats buiten de grote steden waar al hulp aangeboden wordt door meerdere (lokale) organisaties. In Bosnië en Herzegovina zorgen we ervoor dat zowel kinderen uit rijke en arme families kunnen genieten van het kinderfestival dat we opzetten. Zo halen we met gesponsorde bussen kinderen op uit armere gebieden. Ook tijdens het cliëntenvakantie project verminderen we ongelijkheden, door hen eenzelfde vakantie aan te bieden als kinderen en volwassenen die niet in instellingen wonen. 11. Duurzame steden en gemeenschappen

Het elfde werelddoel is om steden en dorpen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam te maken. Veel mensen wonen in sloppenwijken en armoedige huisjes. Zij willen vooruit. Wij helpen hen om hun creativiteit en ideeën om te zetten in actie, zoals het kassensysteem. 13. Klimaat actie Het dertiende werelddoel is om snel actie te ondernemen om klimaatverandering en de impact daarvan te bestrijden. Het plasticprobleem dat we bestrijden tijdens onze ‘Duik tegen Puin’ reizen naar de Filipijnen, Griekenland en West-Australië is een gedeelte van het grote klimaatprobleem.

14. Leven onder water Het veertiende doel is om de oceanen, zeeën en water zorgvuldig en duurzaam te gebruiken en beschermen. Tijdens drie van onze reizen halen we zoveel mogelijk afval weg wat niet thuishoort in onze oceanen. Dit helpt met het beschermen van onze wateren, koraalriffen en het leven in zee. 15. Leven op het land Het vijftiende werelddoel is om de ecosystemen, bossen en biodiversiteit te beschermen en te herstellen, en hier duurzaam mee om te gaan. Door conserverings-, onderzoeks- en anti-stroperijwerk rond de wilde dieren van Zuid-Afrika te doen kunnen we het uitsterven van diersoorten tegengaan, wat bijdraagt aan de instandhouding van Zuid-Afrika zijn ecosystemen en biodiversiteit. Het SDG-platform rapporteert dat conservatie inspanningen worden gedwarsboomd door stroperij en de handel in wilde dieren en planten. Het anti-stroperij werk en de samenwerking met Born Free foundation zijn dan ook belangrijke punten in ons project. 17. Samenwerking voor de doelen Het zeventiende doel is om krachten te bundelen en globaal de samenwerking aan te gaan voor duurzame ontwikkelingen. We bundelen onze passie voor reizen met onze liefde voor de mensen en de natuur. Op al onze reizen werken we samen met (lokale) bedrijven en stichtingen om mee te helpen aan het halen de Werelddoelen. We hopen dat u samen met ons mee wilt werken aan de Werelddoelen!


67 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven